Phiên bản đầu tiên của máy photocopy ra đời từ năm 1887. Kể từ đó đến nay, đã có nhiều kỹ thuật mới được tích hợp vào máy photocopy. Một trong số đó là công nghệ kỹ thuật số.

Có một xu hướng ngày càng tăng cho các máy photocopy mới áp dụng công nghệ kỹ thuật số thay thế công nghệ analog cũ hơn. Với sao chép kỹ thuật số, máy photocopy có hiệu quả bao gồm một máy quét và máy in laser tích hợp. Thiết kế này có một số ưu điểm, chẳng hạn như nâng cao chất lượng hình ảnh tự động và khả năng “xây dựng công việc” (nghĩa là quét hình ảnh trang độc lập với quá trình in chúng). Một số máy photocopy kỹ thuật số có thể hoạt động như máy quét tốc độ cao. Những máy photocopy như vậy có thể giúp bạn gửi tài liệu qua email hoặc để chúng có sẵn trên các máy chủ tệp.

Một lợi thế lớn của công nghệ máy photocopy kỹ thuật số là “đối chiếu kỹ thuật số tự động”. Ví dụ: khi sao chép một bộ 20 trang 20 lần, máy photocopy kỹ thuật số chỉ quét mỗi trang một lần, sau đó sử dụng thông tin được lưu trữ để tạo ra 20 bộ. Trong một máy photocopy tương tự, mỗi trang được quét 20 lần (tổng cộng 400 lần quét), thực hiện một bộ một lần hoặc 20 khay đầu ra riêng biệt được sử dụng cho 20 bộ.

Máy photocopy ngày càng có nhiều tính năng tiện ích

Máy photocopy cấp thấp cũng sử dụng công nghệ kỹ thuật số, nhưng có xu hướng bao gồm một máy quét PC tiêu chuẩn kết hợp với máy in laser hoặc máy in laser cấp thấp, cả hai đều chậm hơn so với các máy photocopy cao cấp. Máy quét mực cấp thấp vẫn có thể sao chép màu với giá mua thấp hơn nhưng với chi phí cao hơn cho mỗi bản sao. Chi phí điện tử là do máy in kết hợp máy quét đôi khi có máy fax tích hợp.