Nếu cơ sở của bạn chỉ cần máy photocopy trong một thời gian hoặc chưa đủ chi phí, bạn có thể nghĩ đến việc thuê máy photocopy. Vậy làm thế nào để có thể thuê được máy photocopy?

Xem xét nhu cầu

Đầu tiên, bạn cần phân tích và xem xét nhu cầu máy sử dụng máy photocopy của công ty. Bạn có thể theo dõi số lượng bản in cần được thực hiện mỗi tuần và loại dự án mà bạn thực hiện.

Liên hệ

Tiếp đó, bạn cần liên hệ với các công ty khác nhau trong khu vực về việc cho thuê máy photocopy để biết về giá và chất lượng. Nếu được, bạn có thể xem xét các điều khoản cho thuê để bạn có thể so sánh những lợi ích so với chi phí. Ví dụ, hãy xem tần suất sử dụng máy photocopy hoặc nếu có phí sửa chữa.

Làm thế nào để thuê máy photocopy?

Làm việc với các công ty cho thuê

Mục đích làm việc là để bạn xác định loại máy photocopy nào họ có sẵn để cho thuê đáp ứng nhu cầu sao chép của bạn. Dựa trên các tính năng của máy photocopy so với nhu cầu như sao chép hai mặt, tốc độ in, dập ghim, …. bạn có thể thu hẹp danh sách các công ty bạn muốn thuê. 

Ký kết hợp đồng thuê máy photocopy

Bạn cần xem lại hợp đồng cho thuê lần cuối cùng trước khi ký. Bạn nên tập trung vào độ dài của hợp đồng, chi phí, phí bổ sung, họ có sẵn sàng để sửa chữa hay không, trách nhiệm của bạn trong việc bảo trì máy trong khi bạn thuê nó. Bạn có thể nhờ luật sư kinh doanh của công ty xem xét các điều khoản của hợp đồng thuê để đảm bảo không có vấn đề nào có thể gây ra rắc rối.

Khi thuê máy photocopy, bạn cần hiểu về cách bạn sẽ sử dụng máy để thuê model phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Xem xét các điều khoản của hợp đồng thuê cũng là chìa khóa để có được thỏa thuận tốt nhất cho máy photocopy thuê của bạn.