Chester Carlson, người phát minh ra máy photocopy, ban đầu là một luật sư sáng chế, đồng thời là nhà nghiên cứu và nhà phát minh bán thời gian. Công việc tại văn phòng khiến ông cần phải tạo ra một số lượng lớn bản sao của những giấy tờ quan trọng. Carlson nhận thấy đây là một quá trình quá tẻ nhạt. Điều này thúc đẩy ông tiến hành các thí nghiệm với độ dẫn ảnh.

Carlson đã thực hiện bản sao đầu tiên bằng cách sử dụng một tấm kẽm được phủ lưu huỳnh. Dòng chữ “10-22-38 Astoria” được viết trên kính hiển vi trượt, được đặt trên đầu nhiều lưu huỳnh và dưới ánh sáng mạnh. Sau khi slide được gỡ bỏ, hình ảnh phản chiếu của các từ vẫn còn. Carlson đã cố gắng bán phát minh của mình cho một số công ty, nhưng thất bại vì quá trình này vẫn chưa được phát triển. Trong khoảng thời gian từ 1939 đến 1944, Carlson đã bị từ chối bởi hơn 20 công ty, bao gồm cả IBM và General Electric.

Chester Carlson là người phát minh ra máy photocopy

Năm 1944, Viện tưởng niệm Battelle, một tổ chức phi lợi nhuận ở Columbus, Ohio, đã ký hợp đồng với Carlson để hoàn thiện quy trình mới của mình. Trong 5 năm tiếp theo, Viện đã tiến hành các thí nghiệm để cải thiện quá trình chụp ảnh điện. Năm 1947, Haloid Corporation đã tiếp cận Battelle để xin giấy phép phát triển và tiếp thị một máy sao chép dựa trên công nghệ này.

Haloid cảm thấy rằng từ “điện ảnh” quá phức tạp và không có giá trị thu hồi tốt, cuối cùng đã đổi tên thành Xerox Corporation. Năm 1949, Xerox Corporation đã giới thiệu máy photocopy xerographic đầu tiên được gọi là Model A.  Đánh bại nhà lãnh đạo máy tính IBM, Xerox trở nên thành công đến nỗi, ở Bắc Mỹ, việc sao chụp được gọi là “xeroxing”.

Đầu những năm 1950, Radio Corporation of America (RCA) đã giới thiệu một biến thể của quy trình gọi là Electrofax, theo đó hình ảnh được hình thành trực tiếp trên giấy tráng đặc biệt và được kết xuất bằng một loại mực được phân tán trong chất lỏng.

Trong những năm 1960 và đến những năm 1980, Savin Corporation đã phát triển và bán một dòng máy photocopy mực lỏng thực hiện công nghệ dựa trên các bằng sáng chế do công ty nắm giữ.