Máy photocopy ra đời giúp ích rất nhiều trong công việc và cuộc sống của chúng ta. Công nghệ ngày càng phát triển với nhiều tiện ích tích hợp trong in ấn, đồng thời vấn đề bản quyền cũng bị đe dọa.

Tài liệu sao chụp có bản quyền (như sách hoặc bài báo khoa học) có thể bị hạn chế ở hầu hết các quốc gia. Đây là thực tế phổ biến, bởi lẽ ít ai muốn bỏ tiền ra để mua cả cuốn sách khi chỉ cần một bài viết hoặc một vài trang viết cần thiết. Nguyên tắc sử dụng hợp lý (ở Hoa Kỳ) hoặc giao dịch công bằng (ở các quốc gia Công ước Berne khác) cho phép sao chép cho các mục đích nhất định.

Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Canada, một số trường đại học trả tiền bản quyền từ mỗi bản sao được tạo ra tại các máy sao chép và trung tâm sao chép cho các tập thể bản quyền từ các khoản thu từ bản sao. Các tập thể này sẽ phân phối tiền cho các nhà xuất bản học thuật khác nhau. Ở Hoa Kỳ, các bản tổng hợp các bài báo, tài liệu, đồ họa và các thông tin khác thường là các văn bản cần thiết cho các lớp học đại học. Người hướng dẫn hoặc trung tâm sao chép có trách nhiệm xóa bản quyền cho mọi bài viết trong trình đọc và thông tin phân bổ phải được ghi rõ ràng trong trình đọc.

Vấn đề bản quyền trong lĩnh vực photocopy

Tại Việt Nam, quyền tác giả mà cụ thể là vấn đề bản quyền chưa được bảo đảm hoàn toàn trong lĩnh vực photocopy. Luật Sở hữu trí tuệ đã được áp dụng tại Việt Nam từ lâu, tuy nhiên việc đưa luật vào thực tế cuộc sống còn có nhiều vướng mắc về thủ tục, điều kiện kinh tế – văn hóa, ….